Ron Abuelo Anejo 40% ABV

Ron Abuelo Anejo 40% ABV